Parkeringstillstånd

Som nämnts i tidigare meddelande från styrelsen så kommer Q-Park att övervaka våra parkeringsplatser. Detta har nu kommit igång och därmed så är det viktigt att framför allt alla som har parkeringar utomhus har parkeringstillstånd som ligger synligt i rutan på bilen när ni står på er plats.

Parkeringstillstånd ska ha delats ut i brevlådan til alla som har en parkeringsplats. Se vänligen till att lägga in detta parkeringstillstånd i bilen snarast så att ni slipper bötfällas i onödan.

Mvh
Styrelsen