Beslut på extrastämman 6 november 2017

Brf Roslags Kulle hade måndag 6 november extra föreningsstämma med anledning av att vi behövde ta beslut kring nya stadgar, laddplatser för elbilar samt extra cykelparkering utomhus.

Nedan följer kortfattad information om utfallet från stämman i respektive fråga.

Nya stadgar

Stämman beslutade att anta de nya föreslagna stadgarna.  Då det krävs två stämmobeslut för att anta nya stadgar kommer frågan tas upp igen på ordinarie årsstämma 2018.

Laddplatser för elbilar

Stämman beslutade att styrelsen driver vidare projekt för att inrätta 15 st laddplatser för elbilar på föreningens platser i garaget, samt ansöker om bidrag via Klimatklivet.

Om du är intresserad av att engagera dig i projektet, mejla styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com

Ytterligare cykelparkering ute under tak

Stämman beslutade att frågan om inrättande av 30 nya cykelplatser under tak på grusplanen mellan huskropparna skjuts på framtiden.

Olika aspekter och möjligheter till förbättrad cykelförvaring diskuterades. Det beslutades att styrelsen ska genomföra en ny cykelinventering för att se om det är möjligt att frigöra plats i befintliga cykelförråd. För den som önskar finns även möjlighet att parkera sin cykel i det stora cykelförrådet i 6B där det finns gott om plats idag.

 

Bilagor

Protokoll extra föreningsstämman Brf Roslags Kulle 20171106

Bilaga 2 Dagordning extra föreningsstämma Brf Roslags Kulle 201711

Bilaga 3 förslag nya stadgar Brf Roslags Kulle

Bilaga 4 sammanfattning stadgeändring maa balkonginglasning samt nya lagkrav

Bilaga 5 HSBs infoblad stadgeändringar lagen om ekonomiska föreningare 161128

Bilaga 6 förslag laddplatser elbilar

Bilaga 7 förslag Brf Roslags Kulle cykelparkering