Beslut att införa lås till garaget

Dörrhandtag med kombinationslås kommer nästa vecka installeras till alla åtta dörrar som leder in till garaget. Vi kommer meddela kod för övre garaget så snart installationen är klar till det övre garagets hyrestagare, samt till det undre garagets hyrestagare efter garagerenoveringen. Det kommer inte behövas någon kod för att gå ut ur garaget.

Orsaken till att vi inför kodlås är upprepade inbrott i garaget, där en person har följt efter någon som legitimt gått in genom en av våra ytterdörrar, har kunnat gå vidare ned i garaget, och sedan kunnat släppa in en främmande bil i garaget, allt enligt videobesvis. Kodlås är den billigaste åtgärden för att höja säkerheten ytterligare.

Att kombinationslåsen installeras just nu beror på att Ikanos underleverantör Frentab behöver förhindra tillgången till nedre garaget under renoveringstiden och i alla fall hade behövt byta lås tillfälligt på en del garagedörrar.

Båda styrelserna i Brf Roslags Kulle och Brf Näsby Kulle står bakom detta beslut som p.g.a. renoveringstiming fattats idag.