Skötsel av uteplatser och växter

Information till boende på bottenplan med uteplats: de krukor som omger er trädgård/uteplats samt allt gräs innanför krukorna sköter ni själva om. Allt som befinner sig utanför krukorna på den gemensamma ytan tar HSB hand om.

Notera dock att krukorna tillhör föreningen. Vid försäljning av er lägenhet är ni därför skyldiga att informera köparen om detta.

För vissa lägenheter tillhör även viss del av gräsytan som befinner sig innanför krukorna föreningen. Även det är berörda lägenhetsägare skyldiga att informera om vid försäljning. Vilka lägenheter det gäller syns i nedan skiss från Ikano. Det som är grönmarkerat på ritningen är det som tillhör föreningen. Klicka på bilden för att se den i stort format.

brf-roslags-kulle-skiss-innergard