Plantering av växter

Växterna i betongklossarna är tänkta att utgöra insynsskydd. En del har bytt ut växterna utanför sin egen uteplats, och det är helt ok. Tänk på att sköta om dem, och maxhöjden är 150 cm från marken. De får heller inte nå utanför betongklossen utåt mot gångvägen. I övrigt är det ganska fritt fram. Notera dock att det tyvärr inte är ok att plantera större växter direkt på marken. Jordlagret är inte så tjockt, och deras rotsystem kan skada garagetaket.