Sänkning av garagehyra

Från och med den första oktober kommer avgiften för garage sänkas till 600 kr/månad och avgiften för parkeringsplats ute kommer att bli 300 kr/månad.