Garaget och vattenansamlingar

Vatten på golvet i garaget – hur göra och vad händer?

När det snöar och är mycket snö på gatorna följer snö på och under bilarna med in i garaget, där snön sedan smälter och bildar vattenpölar på golvet. Tyvärr finns det inte  avrinningsbrunnar i garaget. Vad kan då göras för att minimera respektive åtgärda problemet?

1. Bilägare uppmanas borsta bort snö ovanpå sina bilar samt sparka bort sådant som hänger vid hjulhusen innan ni kör in i garaget.

Detta kommer att minimera problemet med vatten i garaget. Det kan med fördel göras på gatan någonstans i närheten och inte direkt utanför garageporten, då kö kan bildas där.

2. Ventilation kan ökas under viss tid.

Föreningen har bett Ikano om information hur vi skall kunna styra nivån på ventilationen för att öka avdunstningen. Normalt styrs ventilationen för att hålla CO2 och NOx under vissa nivåer samt för att minimera energiförbrukningen. Det är ett data- eller regleringsprogram som sköter detta. Det är tydligen inte trivialt att ändra på detta. Vi avvaktar svar på våra frågor.

3. Vattnet kan sugas upp.

Detta kräver att planering och att garaget är tomt på bilar under en dag. Denna åtgärd måste styrelsen vidta när problemet blir tillräckligt stort. Ikano genomförde detta åt oss förrförra vintern.

4. Golvets design och utförande

I kommande efterbesiktning kommer styrelsen att ta upp frågan om golvets utförande och pölbildning. Skall det vara så och vad kan göras med själva golvet?