Värmeprojekt och lån av element

Viktig information om Ikanos värmeprojekt för Roslags Kulle samt lån av element

Ikano Eftermarknad har, efter vårens analys, nu efter sommaren påbörjat ett genomgripande projekt för att åtgärda problemen med värmen i vår fastighet, Brf Roslags Kulle. Brf Styrelsen har haft ett första projektmöte med Ikano, deras experter och projektledare och väntar på datum inom de närmaste veckorna för ett andra möte då vi förväntar oss att få tidplanen för åtgärderna presenterad.

Det är flera typer av åtgärder som planeras. Dels kommer lägenheterna direkt ovanför garaget att få en separat värmestyrning för golvvärmen så att den kan hållas på rätt nivå. Dels kommer centrala funktioner i värme- och ventilationssystemet att förbättras. Sist, och kanske för många viktigast, kommer alla värmeväxlare som är slutsteget i uppvärmningen av den inkommande luften till varje lägenhet att gås igenom, justeras eller bytas till rätt kapacitet, inklusive översyn av luftvärmeinställningen per lägenhet. Detta sista steg, per lägenhet, kommer enligt underhandsuppgifter att ske först när kommande uppvärmningssäsong är över. Orsaken är omfattningen av arbetet per lägenhet och trappuppgång, vilket är svårt att göra under vintern då värmen för en hel trappuppgång skulle behöva stängas av under ca tre dagar (preliminär uppgift).

Vad sker då för lägenheter där temperaturen är för låg?

Ikano har precis börjat leverera extra värmeelement till styrelsen. Det innebär att lägenhetsinnehavare som har problem med för låg temperatur i sin lägenhet gratis kan få disponera ett extra elelement på 500 eller 700 watt. Ikano Eftermarknad står för den extra elkostnaden genom en schablonberäkning.

Vad skall du göra för att få tillgång till detta?

Kontakta styrelsen, via mail på
brfroslagskulle@gmail.com
med följande uppgifter om ditt klagomål
a. Namn
b. Adress
c. Lghtsnr
d. Tel
e. E-post
f. Klagomål

Styrelsen gör då följande
1. Kontaktar dig för att komma överens om lån och utlämning av elelement, vid behov
2. Vidarebefordrar ditt klagomål till Ikano för information till projektet

Alla element som utlämnas skall kvitteras. Detta är då också en uppgift som ligger som underlag för ersättning av uppvärmningskostnaden under användningen, tills uppvärmningssäsongen är över.

För styrelsen
Torkel Norda