Viktigt meddelande angående värme- och ventilationssystemet

Tillgång till allas lägenheter för värmeprojektet

I april och maj 2017 kommer Ikano att slutföra sin omprojektering av vårt värme- och ventilationssystem. Detta sker trapphusvis i två etapper. Det finns en tidplan, som inte kan ändras. I etapp två krävs tillträde till alla lägenheter.

Den första etappen innebär att alla lägenheters värmebatterier byts ut. Den andra etappen innebär att värme och ventilation skall ställas in i varje lägenhet. I den andra etappen måste Ikano ovillkorligen få tillträde till alla trapphusets lägenheter under två dagar. För det ändamålet kommer styrelsen att samla in nycklar till varje lägenhet för att säkra att arbetet kan utföras. Nycklarna kommer naturligtvis att kvitteras och returneras direkt efter utfört arbete.

Etapp 1 – byte av värmebatterier per trapphus

Arbetet med byte av värmebatterierna tar tre dagar per trapphus. Under det arbetet kommer all ventilation att stängas av dagtid. Om möjligt kommer frånluften att fortsätta fungera vilket kan resultera i ett lätt undertryck i lägenheten, vilket enkelt justeras genom att öppna ett fönster lite grand. Det finns inga krav på att lägenhetsinnehavaren behöver vara hemma eller lämna ut nycklar för denna etapp.

Arbetet i etapp 1 kommer att utföras under följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   3-5 april
 • Näsbylundsvägen 18:   10-12 april
 • Näsbylundsvägen 20:   17-19 april
 • Näsbylundsvägen 22:   24-26 april
 • Näsbyvägen 6A:   1-3 maj
 • Näsbyvägen 6B:   8-10 maj

Etapp 2 – Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, med tillträde till varje lägenhet

I denna etapp skall värme- och ventilationssystemet för alla lägenheter i trapphuset justeras in, liksom lägenhetstermostaten. Det innebär att Ikano under två dagar måste ha tillträde till trapphusets samtliga lägenheter. I lägenheterna måste Ikano dessutom, med trappstege, kunna komma åt alla tilluftsdon och frånluftsdon. För dessa dagar måste därför lägenhetsinnehavaren se till att

 • Det är fritt från möbler så att framkomlighet finns för tilluftdonen i varje rum och frånluftsdonen i kök och badrum
 • Spisytan är fri från köksartiklar
 • Vara hemma dagtid eller tillhandahålla nyckel till lägenheten, genom insamling via styrelsen
Arbetet i etapp 2 kommer att ske följande dagar:
 • Näsbylundsvägen 16:   27-28 april
 • Näsbylundsvägen 18:   4-5 maj
 • Näsbylundsvägen 20:   11-12 maj
 • Näsbylundsvägen 22:   15-16 maj
 • Näsbyvägen 6A:   22-23 maj
 • Näsbyvägen 6B:   29-30 maj

Detta är en injustering och samtidigt en s. k. Obligatorisk Ventilationskontroll. Föreningen är enligt lag skyldig att i framtiden genomföra en sådan vart tredje år.

OBS 1: Efter denna injustering får varken tillufts- eller frånluftsdon röras, eftersom det då blir obalans i systemet.

OBS 2: Om Ikano inte får tillträde till en lägenhet blir den då inte injusterad. Det kan också påverka övriga lägenheters injustering. Det innebär att lägenhetsinnehavaren får stå för den tillkommande kostnaden vid senare injustering.

Under arbetena kan framkomligheten vara lite begränsad och alla uppmanas underlätta arbete genom klok användning av hiss och trappor.

Tillgång till lägenheten för etapp 2

För att säkra tillgång till lägenheten i etapp två enligt tidplan kommer styrelsen att samla in en nyckel per lägenhet, mot kvittens, i omedelbar anslutning till att arbetet skall utföras.

Lägenhetsinnehavare som kommer att vara bortrest under aktuella dagar måste kontakta styrelsen och överlämna en nyckel innan resan för att säkra lägenhetstillgången.

Om OVK

OVK skall, enligt svensk lag, göras regelbundet i de flesta byggnader, i vårt fall, som har s k FTX-ventilation, vart 3:e år. Syftet är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Mer om detta finns att läsa i Plan- och bygglagen samt i Plan- och byggförordningen.