Resultat enkät: Laddplatser för elbilar

Resultat elbilsenkäten om laddplatser samt styrelsen ställningstagande

I februari genomförde föreningens styrelse med god hjälp av Joakim Westin en webenkät om intresset för laddplatser i vårt garage för elbilar. Dessutom deltog Filip Marzuki och Torkel Norda i ett seminarium i ämnet anordnat av fixaladdplats.se, ett samarbete mellan Stockholmskommuner.

Vidare har under det senaste året publicerats olika artiklar om att utvecklingen mot bättre och billigare elbilar går snabbare än väntat. Åtminstone en av de nya bostadsrättsföreningarna i Täby Centrum har installerat laddplatser. Under 2017 och 2018 är det dessutom möjligt att få bidrag för upp till 50% av investeringen.

Enkäten gav 35 unika svar från boende som inte sålt sin lägenhet, varav en person inte har bil eller är intresserad av bil. De 34 svaren från bilägare fördelar sig sålunda:

  • 2 avser köpa elbil så fort det finns laddmöjlighet
  • 12 svarar att nästa bil blir en elbil om det finns laddmöjlighet
  • 13 svarar kanske
  • 7 är inte intresserad av elbil

Utställningen vid seminariet fixaladdplat.se visade att det finns tekniskt lämpliga lösningar för att bygga ut laddplatser med ca 10 stycken i taget.

Styrelsen har dragit slutsatsen att det finns tillräckligt intresse från föreningens medlemmar för att seriöst utvärdera alla tekniska förutsättningar, ta in offerter och söka bidrag.

Enkäten visade också att det fanns flera personer som är beredda att bidra till att införa en lösning. Styrelsen kommer att informera om detta på årsmötet den 6 april och hoppas vid det tillfället att intresserade vill anmäla intresse att delta i och/eller leda projektet på uppdrag av föreningen.

Beträffande finansieringen så ville 22 svarande att föreningen står för investeringen mot en månadsavgift men att brukaren betalar elförbrukningen själv. Sex svarade att de ville att föreningen stod för både investering och förbrukning mot en månadsavgift. Tre ville stå för allt själva och tre var negativa till laddplatser. Det kan vara så att alla kostnader måste debiteras som en fast extra månadsavgift då föreningen inte får vara återförsäljare av el.

I projektet måste alla frågor om teknik, lagkrav, policy om tilldelning av garageplatser mm klaras ut innan styrelsen kan förelägga ett förslag till medlemmarna om investering i laddplatser.

Kom till stämman den 6 april på Scandic Hotel för mer information och för att göra din stämma hörd.