Ej tillåtet med koleldad grill

Elgrillar är tillåtna.

Det är absolut förbjudet att använda kolgrillar då brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk.

Gasolgrill får användas enligt reglerna i ”Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva (-3000-grad)”. Där framgår följande regler om förvaring av gasolbehållare:

  • På öppen balkong får behållarstorlek P11 (max 30 liter) förvaras.
  • För inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus, dvs gasolbehållare med max 5 liter.
  • Förvaring av gasolbehållare i källarförråd och garage är förbjudet.
  • Gasolslangar ska vara avsedda för gasol och klara -30 grader, vilket vanligen framgår av märkningen ”-30 grader” eller ”Kaltbeständig”.

Vidare rekommenderar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att gasolbehållare täthetsprovas minst en gång per år, enklast med hjälp av en läckindikator som finns att köpa på vissa bensinstationer.

Notera att läckande gasol är tyngre än luft och sjunker nedåt. Om gasol ansamlas inom en inglasad balkong eller uteplats föreligger risk för explosion vid tändande gnista.

I samband med styrelsen årliga riskinventering kan en kontroll av gasolgrillar bli aktuellt.