Gräs- och trädgårdsavfall

HSB sköter på föreningens uppdrag de gemensamma ytorna på innergården inklusive träd och buskar. Gräsklipp får ligga kvar som gödning. HSB tar bort övrigt avfall. Ingen uppsamling eller kompostering finns inom området.

Lägenhetsinnehavare som sköter sina gräsytor och växter uppmanas att själva ta bort avfall till Hagby, alternativt vid mindre mängder slänga i soporna.