Förnyade avtal med HSB

Föreningen har efter samordnade förhandlingar med grannföreningen Näsby Kulle tecknat tvåårsavtal med HSB för alla våra tjänster:

  • Ekonomisk förvaltning inklusive parkerings- och nyckelhantering
  • Fastighetsskötsel samt drift av värme och ventilation
  • Städning

Tillsammans med Näsby Kulle har vi också tecknat avtal för Markskötsel, vilket hanteras av Näsby Kulle för bägge föreningarna.

Avtalen löper från 1/1 2018 och två år framåt.

Felanmälan

Observera att all felanmälan nu görs till HSB, se info om felanmälan på hemsidan.