Restriktioner för rökning och påverkan på ventilationssystemet

Då föreningens värmesystem är luftburet sprider sig röklukt mellan lägenheterna via värme- och ventilationssystemet. Det är därför  förbjudet att röka i köksfläkten. Vänligen notera att det under inga omständigheter får monteras någon annan fläkt eller liknande applikation som påverkar ventilationssystemet i lägenheterna, oavsett rum. Detta då hela föreningen har ett gemensamt
ventilationssystem och en lägenhet kan orsaka ventilationsproblem för hela fastigheten. Av den anledningen kan även kontinuerliga inspektioner av ventilationssystemet förekomma för alla lägenheter.
Inte heller rökning på balkonger eller uteplatser rekommenderas då rök mycket lätt tar sig in i lägenheten, eller närliggande lägenheter då fönster eller dörrar är öppna.
För allas trevnad, samt av hänsyn till barnen som vistas på Brf Roslags Kulles gemensamhetsyta (innergården) ser vi gärna att boende och besökare till medlemmar i Brf Roslags Kulle inte röker på våra gemensamhetsytor. Rökare hänvisas till motsatt sida av huset (Näsbyvägen samt Näsbylundsvägen) där inga balkonger är placerade, samt till ett nödvändigt avstånd från byggnaderna för att inte rök ska ta sig in genom fönstren.