Intresseundersökning: Laddplatser för batteridrivna elbilar

Medlemmar har visat intresse för att kunna ladda elbilar i vårt garage. Likaså har fastighetsmäklare börjat efterfråga sådan information. Föreningens styrelse har därför beslutat att göra en intresseundersökning samt ta reda på förutsättningar och kostnader för att anordna laddplatser.

Enkät för att undersöka intresset

Fyll gärna i vår Enkät om laddning av elbilar så att vi kan få en uppfattning om hur stort intresset i föreningen är.

Sista svarsdatum är 28 februari.

Bakgrundsinformation om utvecklingen av elbilar

Kommunerna i Stockholms län vill stimulera en sådan utveckling. Bra information om detta finns på hemsidan fixaladdplats.se Titta gärna på den.

För den som har tekniskt intresse finns en tankeväckande presentation här. Presentationen finns också som en pdf här.

Man kan sammanfatta presentationen med att det sker en exponentiellt snabb teknisk utveckling för elbilar. Huvudpunkter:

 • Den dominerande kostnaden för elbilar är batteriet
 • Batterikostnaden har gått ned dramatiskt de senaste åren
  Senast 2020 förväntas en medelstor elbil ha kostnadsparitet med förbränningsmotorbilen
 • Senast 2025 förväntas en liten elbil ha kostnadsparitet med förbränningsmotorbilen
 • År 2020 kan 10 % av bilarna i Stockholm vara elbilar
 • Efter år 2025 säljs inga förbränningsmotorbilar

Man kan ha olika uppfattningar om hur snabbt utvecklingen kan gå, men föreningen måste kunna erbjuda den typ av parkering nuvarande och kommande medlemmar efterfrågar.

Vidare stöder myndigheterna i Sverige elbilsutvecklingen:

 • Stockholms kommuner genomför nu seminarier om elbilsparkering, se fixaladdplats.se
 • 2016 och 2017 erbjuds upp till 50 % bidrag för installation av laddplatser
 • Fixaladdplats.se tillhandahåller en komplett handlingsplan för bostadsrättsföreningar
 • Man framhåller att den bästa platsen att ladda en elbil är den egna parkeringen