Angående Sågtorp 2

Som nämndes på stämman så ämnar HSB uppföra nya bostäder och  företagslokaler i vår omedelbara närhet. Kommunen har även satt upp lappar på våra portat för att informera om detta men för att medlemmarna ska få en bättre ide av vad som är på gång så har ni här bifogat en powerpoint som visar protokoll med kommunens förslag samt en bild som visar var HSB ämnar uppföra dessa byggnader.

Sågtorp 2 Översiktsbild