Årsredovisning & förvaltningsberättelse

Årsredovisningen blev på grund av sjukdom försenad och anslogs därmed inte med annan information. På grund av detta så har vi nu delat ut kopior till alla medlemmar med årsredovisning, förvaltningsberättelse samt kopior på kallelse i postboxarna.

Mvh
Styrelsen