Beräkningen av betalning för varmt/kallt vatten

Där det står skrivet ”värme” på fakturorna som du fått för januari till mars, borde det ha varit ”värme och vatten”.
Schablonavgift kommer att tas bort från den 1 april och du kommer att faktureras för den faktiska vattenanvändningen.
Dvs. Från och med april 2016 kommer den faktiska användningen för varmt / kallt vatten beräknas enligt följande: Januari användning faktureras i april, användning februari faktureras maj, användning mars faktureras i juni, etc.
Om du har använt mindre än tidigare beräknat, betalar du mindre. Om du har använt mer, betalar du mer … bara rättvist!