Individuell mätning av vatten och värme

Vi kommer införa individuell mätning av kallvatten, varmvatten och värme för alla lägenheter i början av 2016. Dels för att synliggöra hur mycket man faktiskt gör av med, dels för att det kommer bli rättvisare för de som gör av med mindre, att faktiskt bara betala för sin egen förbrukning, samt att det blir möjligt att påverka sina egna utgifter genom att ändra sin förbrukning. Tidigare har det bara varit en schablonavgift.

Vi kommer dela ut lappar med inloggningsuppgifter till MinoWeb denna vecka. De är personliga, kolla gärna så att lägenhetsnumret stämmer med var du faktiskt bor. Där kan du själv kontrollera din förbrukning. Det är inget du måste göra dock, avläsning sköts av Minol och faktura kommer som vanligt.