Information om vibrationsmätning i garaget

Inför sprängningsarbeten vid Kanalvägen för Brf Tallgläntan har byggherren fått sätta upp två vibrationsmätare i det över garaget hos oss. Det är två svarta lådor i golvhöjd. Dessa kommer att sitta under åtminstone sprängningstiden. Den första enligt bestämmelser för sprängningsarbeten, den andra på begäran av styrelsen.