Status för Ikanos 2-årsbesiktning

Förra våren genomförde Ikano 2-årsbesiktningen av våra byggnader och förra hösten gjordes en extra besiktning med inhyrd projektledare, vilket blev till vår fördel då denna besiktning fångade upp många ”bonuspunkter.” I augusti överlämnade Ikano åtgärdade besiktningsprotokoll till styrelsen i samband med en fysisk genomgång av protokollen för de gemensamma delarna.

Detta innebär bl a att omprojekteringen av värmesystemet nu är avslutad och överlämnad för underhåll, så när som på värmeväxlarna på taket.

I lägenheterna finns några kvarstående punkter:

  • Sprickor i kakelplattor och nyansskillnader kvarstår till 5-årsbesiktningen. Ersättningsplattor måste nytillverkas varför underleverantören vill samla upp behoven vid 5-årsbesiktningen.

Det finns några kvarstående åtgärder gällande byggnaderna som Ikano fortsätter med:

  • Värmeväxlarna på taken är ännu ej överlämnade för underhåll
  • Vissa sprickor i garaget samt en inre gavelgaragevägg är inte slutligt åtgärdade. Lämplig tidpunkt för slutåtgärd beror på betongens uttorkningsprocess.
  • Vattenläckaget vi en gavelvägg i garaget är uppmärksammat och kommer att undersökas

I övrigt noterades några mindre punkter vid genomgången som Ikano ska åtgärda.