Föreningens ekonomi och omläggning av lån

Föreningens ekonomi ser bra ut. I samband med omläggning av ett av föreningens lån i slutet på våren gjordes en extra amortering med 2 MSEK, i enlighet med den policy som annonserades på årsmötet.

Vårt mål är att kunna amortera ytterligare 2 MSEK när vi lägger om nästa lån i mars 2018.

Vi kommer inte behöva göra någon avgiftshöjning 2018.