Belysning av träden på Kullen

Sedan flera år har styrelserna i Brf Roslags Kulle och Näsby Kulle, bl a via sitt gemensamma organ GA (Gemensamhetsanläggningen för mark och garage), diskuterat belysning underifrån av träden på kullen. RK har varit initiativtagare och ansett att det skulle kunna vara både trevligt och berikande för miljön. RK ville göra ett test och tog in en offert. NK, som har beslysningsmässig kompetens, ansåg att offerten var tekniskt undermålig, och fick då överta ansvaret för att driva frågan.

Planerna, som informerades om på RKs årsstämma 2017, har lett till att en installation kom på plats i augusti, vilken föranlett diverse kommentarer på Facebook. Det finns kommentarer åt bägge håll: Varför då? Varför så ful betongkloss? Varför inte på de andra träden? Varför får inte vi njuta av detta, därborta syns inget från mina fönster.

Läget är nu följande:

  • Om medlemmarna tycker om detta med belysning av träden, t ex vissa tider på dygnet, så kan anläggningen byggas ut att omfatta förslagsvis ytterligare två grupper av träd. Den fula betongklumpen kan täckas över av jord och/eller målas i en kamouflerande färg så att den inte lyser så starkt.
  • Om medlemmarna inte tycker om detta kan vi stanna vid den första etappen.
  • Kostnaden hittills motsvarar ca 300 kr per lägenhet på Kullen.

Synpunkter i frågan är välkomna till styrelsens mejl: brfroslagskulle@gmail.com