Beslutsprocesser för Brf Roslags Kulle och Näsby Kulle, speciellt gemensam mark och garage

Det finns förutom föreningarnas årsmöten tre beslutande organ inom bostadsrättsföreningarna på vår Kulle:

  1. Styrelsen i Brf Roslags Kulle
  2. Styrelsen i Brf Näsby Kulle
  3. Gemensamhetsanläggningen Sågtorp GA:1, kallad GA

I GA ingår represententer från styrelserna i RK och NK. Det som ingår i GA är:

  • våra gemensamma grönområden (exakt yta finns dokumenterat på kartor, se bl a bild nedan)
  • vårt gemensamma garage (rent juridiskt står ägandet och försäkringen på RK)

Kostnader kopplade till GA fördelas enligt antal lägenheter, dvs 99+58 = 157. RK betalar 99/157 andelar av kostanderna och NK 58/157. Detta bestämdes när våra föreningar och GA bildades.

GA har möten ett par gånger om året för att hantera gemensamma frågor, dels löpande frågor och dels initiativ och behov som kan uppkomma av gemensamt intresse.