Inglasning av balkonger

Alla inglasningar och markisuppsättningar ska enligt stadgarna godkännas av föreningens styrelse. Inga sådan godkännes för närvarande till dess förhandlingar med leverantörer är klara.