Underrättelse gällande tillbyggnad av Scandic

Som ägare av fastigheten Sågtorp 1 ges vi tillfälle att inkomma med synpunkter på avvikelser från detaljplanen för tillbyggnaden av Scandic. Klicka på bilden nedan för att läsa Täby kommuns skrivelse samt se de bifogade ritningarna:

Om någon har synpunkter skickas dessa in till Täby kommun med kopia till brf-styrelsen senast 2017-06-21:

Täby kommun
Bygglovsenheten
183 80 Täby

Mejla din kopia till brfroslagskulle@gmail.com
eller posta i föreningens brevlåda i port nr 20.