Upphandling av föreningens förvaltning

Tillsammans med Brf Näsby Kulle pågår sedan innan sommaren en upphandling av alla våra servicetjänster, tänkt att gälla från årsskiftet. Detta berör föreningens ekonomiska förvaltning, fastighetsskötsel, teknisk drift och underhåll, mark- och trädgårdsskötsel samt städning.

Synpunkter är välkomna och mejlas till styrelsen på brfroslagskulle@gmail.com