Värme/kyla i lägenheter

All felanmälan som rör värmen ska anmälas till Ikano eftermarknad 010-330 42 20 eller eftermarknad@ikano.se eftersom de ska stå för den kostnaden. Ska alltså inte anmälas till HSB som fakturerar föreningen för alla sina utryckningar och som vi då gemensamt får betala för.