Hur man ställer in lägenhetsspecifikt värmereglage

Det är viktigt att ställa in det lägenhetsspecifika värmereglaget på den temperatur man önskar, t ex 21 grader om det är det man önskar.

Det innebär att den lägenhetsspecifika värmeväxlaren strävar efter att lägenheten ska hålla den temperaturen.

De går inte att höja eller sänka lägenhetstemperaturen hur mycket som helst. Men om vi ställer in värmereglaget på önskad temperatur får vi den bästa och mest ekonomiska regleringen. Vid längre frånvaro kan man sänka temperaturen några grader, så spar föreningen på energikostnaderna.