Förtydligande: felanmälan av värmen

Om  du upplever att temperaturen i din lägenhet är för låg vill vi att du felanmäler detta till styrelsen, oavsett om du önskar låna ett värmeelement eller ej. Detta för att Ikano ska få en så rättvisande bild av värmeproblemet i föreningen som möjligt.

Felanmälan sker på följande sätt

Kontakta styrelsen, via mail på
brfroslagskulle@gmail.com
med följande uppgifter om ditt klagomål
a. Namn
b. Adress
c. Lghtsnr
d. Tel
e. E-post
f. Klagomål

Styrelsen gör då följande
1. Om du uttryckt behov av element kontaktar vi dig för att komma överens om lån och utlämning av elelement
2. Vidarebefordrar ditt klagomål till Ikano för information till projektet

Alla element som utlämnas ska kvitteras. Detta är då också en uppgift som ligger som underlag för ersättning av uppvärmningskostnaden under användningen, tills uppvärmningssäsongen är över.